Polymerklæbemidler er klæbemidler med høj styrke, såsom harpikser og epoxylimer. Disse klæbemidler anvendes til forskellige formål, herunder gulvbelægning, mosaik, teknik og emballering af materialer. Polymerklæbemidler er tilgængelige i mange forskellige former og anvendelsesstyrker. Du kan vælge mellem stavapplikatorer, pulvere og flydende polymerklæbemidler afhængigt af dine behov. Nedenfor er et par tips, som vil være nyttige, når du bruger polymerklæbemidler.

1 - Vælg det korrekte klæbemiddel til dine behov

Afhængigt af det projekt du arbejder på, skal du vælge mellem mange forskellige sorter af polymerklæbemidler. Hvis du har et stort arbejdsområde, der skal dække, og du har brug for et stærkt klæbende klæbemiddel, kan en limform af klæbemidlet være bedst. Flydende polymerklæbemidler passer bedre til små projekter.

2 - Bland klæbemiddelet, hvis det kræves

Hvis du køber et polymerklæbemiddel i drevet form, skal du blande det i overensstemmelse med de vejledende anvisninger. Husk at polymerlimmer har forskellige tilladte "åbne tider", hvilket betyder tidsintervallet, som de kan holdes åbne, når du anvender klæbemidlet. Når du har blandet klæbemidlet, skal du anvende det, før det tørrer ud. Hold flydende klæbemidler tæt lukket, når de ikke er i brug.

3 - Læs instruktioner korrekt

Det er vigtigt at læse og forstå alle blandings- og brugsanvisninger vedrørende polymerlimmer, inden du åbner emballagen. Eventuelle fejl under de første trin kan føre til ubrugbare klæbende eller utilfredsstillende resultater. Efter påføring må du muligvis også holde det limede område sammen i nogen tid for at forsegle bindingen. Vejledningen giver en klar ide om, hvordan man fortsætter.

4 - Tag nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

Brug altid handsker, når du åbner emballagen og blander limen. Nogle polymerklæbemidler kan udlede giftige dampe. For at være sikker skal du bruge åndedrætsværn for at forhindre indånding. Hvis det er muligt, lad windows åbne og arbejde i et godt ventileret område.

5 - Hold applikationsområdet rent og tørt.

Polymerklæbemidler fungerer bedst på områder, der er fri for fugt, fedt og snavs. Rengør applikationsområdet i god tid.

6 - Opretholde nødvendige temperaturer i omgivelserne

Aldrig udsætte polymerklæbemidler for kolde temperaturer, da polymererne kan nedbrydes, og limen kan miste klæbemidlet. Dette kan gøre produktet ubrugeligt til dine behov.

7 - Forbered applikationsoverfladen på forhånd

Hvis applikationsområdet er meget glat, kan polymerklæbemidlet ikke holde sig til dets maksimale potentiale. Indfør eventuelt lidt porøsitet og ruhed på overfladen. Skrubbning med sandpapir kan være godt til dette formål.

8 - Brug acetone eller isopropylalkohol til at fjerne uønsket klæbemiddel

Uanset hvor forsigtig du er, sker der undertiden ulykker, og du kan ende med uønsket lim på siderne eller uden for grænserne.I dette tilfælde kan du fjerne limen, når den stadig er våd ved anvendelse af en varm vand-sæbeopløsning. Hvis klæbemidlet har sat, skal du bruge acetone eller isopropylalkohol til at fjerne limen. Brug kun disse stoffer på overflader, der ikke vil blive negativt påvirket af deres anvendelse.